20 begreper du bør vite om før du møter investorer

Av Glad Nuhu

Forettningsutvikler @InsjUiO

 

Fundraising handler om prosessen for å skaffe kapital til bedriften din fra investorer. Denne prosessen omfatter forhandlinger mellom entreprenøren og investoren, og handler om økonomi og kontroll.

Det finnes mange ulike typer fundraising, men hvilken type du velger og prosessen for finansieringen vil variere etter hvilken fase bedriften befinner seg i.

Det er imidlertid noen begreper man bør ha oversikt over før man skal møte investorer og samle inn penger til bedriften. Her finner du en oversikt over 20 begreper det kan være lurt å kjennskap til, før du møter en investor. 

board meeting

1. Engleinvestor: En person som gir kapital til et oppstartsselskap. Denne personen er vanligvis velstående og investerer sine egne penger i selskapet.

2. Crowdfunding: Når en gruppe individer finansierer et selskap gjennom kjøp av aksjer, gjeldskjøp, forhåndssalg av et produkt eller penger i form av gave.

3. Venture Capitalist (VC): en person som investerer i startup bedrifter.

4. Venture Capital fund (VC fund): Enhetene som utgjør investeringsfamilien til en Venture Caåitalist. 

5. Foretrukket aksje: En aksjetype med fortrinn, rettigheter og privilegier sammenlignet med vanlige aksjer.

6. Private Equity (privat egenkapital): dette er en type investering og består av kapital som ikke er notert på en offentlig børs.

7. Corporate venture capital/ Bedriftsrisikokapital: Et venturefirma som er sponset og støttet av et selskap, ofte, men ikke alltid, en del av et børsnotert selskap.

8. Handelskreditt: En business-to-business-avtale der en kunde kan kjøpe varer uten å betale på forhånd, men betale på et senere tidspunkt.

9. Kommersielle banklån/ kommersielt lån: Et kommersielt lån gjøres mellom en bank og en bedrift. Dette blir brukt til å finansiere driftskostnader og utgifter til bedriften.

10. Såkornkapital: pengene som samles inn i startfasen for å utvikle en idé, virksomhet eller et nytt produkt.

11. Term Sheet: et dokument med hovedpunktene i en avtale mellom bedrift of investor. 

12. Due diligence: Prosessen der investorer utforsker et selskap de vurderer å investere i.

13. Verdivurdering: Verdivurderingen en investor gjør av et selskap.

14. Employee option pool: Aksjene i et selskap som er satt av for å gi aksjeopsjoner til ansatte.

15. Warrants: En rett til å kjøpe aksjer i et selskap.

16. Likvidasjonspreferanser: betalingsrekkefølgen for en bedrift som skal avvikles.

17. Pay to Play: et begrep som brukes om investorer som må fortsette å investere i selskapet for å beholde posisjonen og eierskapet i bedriften.

18. Utøvelsesperiode: Hvor lang tid en ansatt kan utøve aksjen etter at hen har forlatt selskapet.

19. Styre/board: En gruppe personer valgt av et selskaps aksjonærer til å representere alle interessenter i et selskap. Styret er ansvarlig for selskapets tilsyn, inkludert ansettelse og sparking av CEO.

20. Drag along rights: Et begrep som setter opp fullmakt for ens aksjeeierskap til å stemme på samme måte som andre gjør i en bestemt sak.