Jusshjelp for studentgründere

av Margit Sandvik Strøm

Ikon. Grønn vekt.

Forretningsjus kan høres både skummelt og vanskelig ut. Du har kanskje hørt ord som patent, aksjeselskap eller enkeltmannsforetak? Men hva betyr alt dette? Insj hjelpe deg helt gratis med å få en bedre forståelse av forretningsjus og veien videre for ditt oppstartsselskap!


I samarbeid med det juridiske fakultet på UiO har vi laget jusshjelp. Her veileder teamet deg slik at alt blir på stell i oppstartsfasen for bedriften din.
Veiledningen innebærer hjelp med:

  • maler
  • dokumenter og beskrivelser
  • forståelse for juridiske problemstillinger

Teamet vil veilede deg med de juridiske problemstillingene du står overfor, og gi deg en sluttrapport med forslag til veien videre for deg og din startup!

Prosessen vil starte med at dere tar kontakt med oss. Deretter planlegges det et første møte, hvor veilederen graver dypere for å kunne forstå deres behov. Disse jobber grundig med rettkildesøk, slik at de finner gode svar som du trenger for å kunne ta steget videre. I slutten av denne prosessen vil dere få en sluttrapport sendt fra Insj. Denne vil inneholde en juridisk analyse av problemet, med en konklusjon og veien videre for studentgründeren. Med denne rapporten vil det bli enklere for deg som gründer å ta kontakt med en advokat i fremtiden!

Dersom du ønsker kontakt med våre veiledere, gå inn på vår nettside og ta kontakt!