Legal aid

With us you get free legal tips and advice for your start-up company

Juss og juridiske problemstillinger blir ofte nedprioritert av studentgründere fordi det kan virke skummelt og vanskelig. Insj har i samarbeid med Det juridisk fakultet ved UiO utviklet et gratis lavterskeltilbud for å gi en enkel tilgang på juridisk innsikt for startups. 

Our offer

Legal aid

Are your questions more about how to best run a startup? Instead, try our guidance service

In cooperation with

We can help with this

Construction

Do you need legal advice?