Møt Teamet!

Insj som et team består av forskjellige mennesker med forskjellige akademiske bakgrunner som alle jobber mot et felles mål: å hjelpe studentgrundere med å oppnå deres mål. Teamet består av styret som arbeider med det mer administrative, medarbeidere som jobber i de forskjellige avdelingene og veiledere som er i direkte kontakt med studentene, og hjelper dem med å ta rette avgjørelser og å sette kursen for ditt selskap en produktiv vei.

Styret

Øistein Sonstad

Chief Executive Officer

Øistein har bakgrunn som gründer og har deltatt i den amerikanske akseleratoren Alchemist. I tillegg har han jobbet med å hjelpe studenter med å bli gründere igjennom flere initiativer. Som tidligere nasjonal koordinator for Venture Cup og styreleder i Start Norge har Øistein jobbet med studentinnovasjon siden 2013. Han har en bachelor grad i økonomi fra UiS, og tar nå en master i teknologi, innovasjon og kunnskap på UiO.

Even Dahl

Chief Operating Officer

Even fra Tromsø tar for øyeblikket en master i teknologi og innovasjon på Universitet i Oslo. I Insj arbeider han blant annet med økonomi og administrasjon. Han er den som sitter med budsjettet og sørger for at vi har penger å bruke. Utenom dette er han også ansvarlig for de administrative oppgavene i organisasjonen.

Klara Flyman

Event Manager

Møt Klara på Insj sine arrangementer. Som arrangementsansvarlig er hun ansvarlig for å utvikle programmet for insjere og andre som er nysgjerrige. Med ett ben i utviklingsstudier og det andre på innovasjonsfronten, studerer hun nå organisasjonsstrukturer for bærekraftige forretningsmodeller.

Sotirios Tsolantas

Head of Coaches

Sotirios kommer fra Athen, Hellas og er veilederansvarlig i Insj. Hans rolle er derfor å være knutepunktet mellom vilderne og adminsitrasjonen for å opprettholde god kommunikasjon og struktur. Han har blant annet en bachelor i biologi med en spesialisering i biotech, hvor han nå har en master i innovasjon og entreprenørskap fra UiO. Han har også erfaring med å jobbe i noen startups.

Oskar-André Olsen

Office Executive

Oskar-André Olsen kommer fra Sandnessjøen, Nordland og hans rolle i Insj omhandler hovedsakelig interne ting, synlighet og tekniske aspekter slik som å være ansvarlig for nettsiden. Det dekker også besøk på forelesninger, videointervju med profilerte personer og andre relevante videoer. Han studerer for øyeblikket Informatikk på UiO.

Milou Slaman

Community Manager

Milou Slaman har en bachelor grad i forettningsadministrasjon med en spesialisering i HR og studerer for øyeblikket en master i informasjonssystemer på Høyskolen i Kristiania. Hun har en internasjonal bakgrunn da hun ble født i Nederland, har studert i Polen og jobbet i Tsjekkia og bor nå i vakre Norge. Å sikre at alle sammen føler seg engasjert og motivert er det som bringer glede til jobben hennes!

Medarbeidere

Simon Chirwa

Media Medarbeider

Simon er en høyt motivert person innenfor Nordisk media og massekommunikasjon. Han har en mastergrad fra UiO og er lidenskapelig opptatt av media kommunikasjon og offentlige relasjoner. Her på Insj jobber han som vår Media medarbeider. Med hans stil som består av klar, raffinert og diplomatisk kommunikasjon er Simon ansvarlig for å lage intervjuer, videoer til markedsføring og rekrutteringsvideoer for Insj.

Lise Wåsjø

Produktutvikler

Lise er produktutvikler i IT gruppa her på Insj. Hun tar en bachelorgrad i Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Zhian Anwar Abdulla

Økonomi Medarbeider

Zhian er vår nye økonomi medarbeider. Hun studerer økonomi og administrasjon på handelshøgskolen BI. Hun ønsker å spesialisere seg innen regnskap og skal studere videre for å få autorisasjonen som regnskapsfører. Hos Insj har hun ansvaret for budsjettering, bokføring og kontroll over økonomien.

Faizan Hassan

Markedsføringsmedarbeider

Faizan har en grad i Business Information Systems fra University of East London. Han tar for øyeblikket en Master i Entreprenørskap ved UiO. Her på Insj jobber han som markedsføringsmedarbeider. Han har en stor interesse for å utvikle kreative og innovative strategier i entreprenørskapsreisen.

Veiledere

Bernat R. Escobedo

Bernat er en biomedisinsk ingeniør med en master i Innovasjon og Entreprenørskap. Han har mer enn 3 års erfaring med å jobbe i farmasi-industrien og med medisinske enheter, begge i utvikling og kommersialisering av nye teknologier. Han har spesialisert seg i forettningsutvikling, salg og bedriftsvurdering. Så om du trenger å sette en pris på selskapet ditt er dette den rette personen å ta kontakt med!

Eric Berhan

Eric er fra Miamia, Florida og er en veileder i Insj med internasjonal erfaring. Ved å sette mål og å endre perspektiver håper han på å hjelpe bedrifter med å utvikle seg selv organisk. Han tar for øyeblikket en master i innovasjon og entreprenørskap, med en bachelor i marine biologi og bioteknologi.

Niklas Tyler Husefest

Niklas har som mål å hjelpe studenter og tidlig fase oppstart unngå vanlige hindringer for å oppnå entreprenørskapssuksess. Han har en tidligere master i ingeniørfag, og studerer for tiden en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Niklas ønsker å hjelpe Insjere å forstå og strukturere en entreprenørskapstilnærming egnet til deres oppstart.

Dapeng Lan

Dapeng hjelper startups som er i en tidlig fase med å overføre teknologi til innovasjon og nye produkter og bidrar med et internationalt syntspunkt. Han er entustiastik rundt ny teknologi, innovasjon og entreprenørskap, hvor han for øyeblikket er PhD forskningspartner innen Fog Cumputing og BlockChain på UiO. Han er også lederen av Group Oslo, Nordic China Startup Forum. Han var en var de første ansatte på et energi internet selskap, Power2U AB som har blitt inkubert av Europeiske Institutt for Teknologi og forlot dette suksessfullt med 6 millioner Euro i strategi investering. Han har også jobbet i ABB, Sverige og har hatt flere topp industripapirer og patenter. Han har en dobbel mastergrad i ICT innovasjon fra TU Berlin og KTH Royal Institute of Technology Sweden og Entrepreneurship Minor Degree fra EIT Digital.

Linn-Kristin S. Larsen

Linn er faglært mekaniker med Bachelorgrad i Undervannsteknologi og holder nå på med sin Master i Entreprenørskap. Hun har erfaring innenfor olje og gass sektoren, i tillegg til Business Management. Hun har lyst til å motivere og hjelpe insjere med å utvikle ideen sin i riktig retning.

Uswatun Hasanah Isna Kamalia

Ms Kamalia har en MSc i miljøkjemi fra NTNU. Hun har erfaring med prosjekter rundt miljøobservasjon, som også inkluderer entreprenørskapsprosjekter i samarbeid med noen Norske forskningsgrupper. Hun tar nå en Master i entreprenørskap ved UiO. Her jobber hun også deltid som en forskningsassistent i research gruppen “Digitalization and Entrepreneurship” (DIGENT). Hun hjelper gledelig Insjere med å utvikle deres ideer til attraktive virksomheter.

Vår Historie

Høsten 2017 ble det startet et prosjekt for å hjelpe studenter på UiO som ønsket å starte eget selskap. Dette var et prosjekt som både skulle bidra til å kultivere entreprenørskapskulturen på universitetet, samt skape flere suksesshistorier. Slik ble Insj startet, hvor visjonen og målet fortsatt er det samme –  øke mengden studenter som satset på entreprenørskap og å gjøre det mulig å lykkes.
Dette synes UiO var en god idé.

Videre ble det tydelig at Insj dekket et behov som absolutt var til stedet. Resultatene begynte å komme inn ble det klart at dette var noe UiO hadde lyst til å satse på. Dermed fikk vi muligheten til å anskaffe vårt eget kontor, som befinner seg på Forskningsparken. Her sitter vi fortsatt, hvor vi stadig vokser og interessen rundt Insj bare blir større og større.

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway

Copyright © Insj 2018. All rights reserved.