EnableMagic

av Insj

bilde av EnableMagic

Even Dahl (CEO), bachelorgrad i statsvitenskap fra UiT og en mastergrad i vitenskap, samfunn og teknologi (ESST) vad UiO. 

Lise Wåsjø (VP of Engineering), Bachelor i informatikk: Programmering og systemarkitektur ved UiO, 

David Gjerde (Head of sales and marketing), Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania

Stian Bratterud Esborg (Chief Architect) , Bachelor i informatikk: Programmering og systemarkitektur ved  UiO (Pågår) 

Selena Sung Kyung Son (UX/UI Designer), Bachelor i Fine arts, Fashion fra Academy of Art University i San Francisco og en Master i Human-Computer Interaction ved Høyskolen Kristiania i Oslo

Jørgen Skimmeland (Produktutvikler full stack), Bachelor i Informatikk: Programmering og systemarkitektur ved UiO

Hvilke problemer søker EnableMagic å løse?

Etter å ha intervjuet entreprenørskapsmiljøet i Norge satt vi igjen med et inntrykk av at økosystemene for innovasjon er uoversiktlige og vanskelige å navigere i. Dette gjelder både internt i de nettverkene man er en del av og i det overordnede miljøet Innovasjon skjer når folk med forskjellig kunnskap kommer sammen for å løse problemer. Inkubatorer og akseleratorer er skapt for at Startups og aktører som ønsker å løse problemer, lettere kan finne hverandre. Inkubatorene og Startups har derimot vanskeligheter med å få oversikten over:

1) hvem som er i miljøet

2) hvem det er relevant å snakke med i miljøet

3) hvilken kunnskap som er i miljøet

4) behovene til de i miljøet

5) at informasjonsflyten i miljøet er god nok.

EnableMagic er en plattform som er designet for å organisere, skape oversikt og sikre informasjonsflyten slik at vi kan skape synergieffekten mellom aktørene. Slik vil vi øke innovasjonseffektivteten til Inkubatorene og Startups som eksisterer i disse innovasjonsøkosystemene.

Hva fikk dere til å søke støtte fra STUD-ENT, og hvordan var søknadsprosessen?

Vi hadde hørt om STUD-ENT fra Insj UiO, og etter å ha sett over søknadskriteriene kom vi frem til av vi var en passende kandidat for å kunne få støtte. Søknadsprosessen opplevde vi som både tung og kompleks. Det er mange ting som må være på plass for at de tekniske kravene skal være oppfylt. Samtidig gjør dette at man innhenter mye informasjon som er viktig for utviklingen av selskapet! 

Hvorfor kontaktet dere Insj for veiledning?

EnableMagic er et prosjekt som startet hos Insj, så for oss var det en selvfølge å bruke de dyktige veilederne vi har her. Men UiO anbefaler også søkere å kontakte Insj, fordi de har unik erfaring og innsikt i søknadsprosessen. 

Hvordan var Insj til hjelp for dere? 

Insj gav oss innsikten vi trengte for å kunne skrive en god søknad, og vi fikk god hjelp av veilederne. Det er mye å holde styr på i søknadsprosessen, og det å ha noen som følger litt ekstra med kan være kritisk for å få levert inn søknaden. I tillegg var arrangementet hvor vi fikk møtt og snakket med personer fra forskningsrådet veldig nyttig!

Mange av deltakerne som har mottatt pengestøtte har vært knyttet til studentorganisasjoner som Insj UiO. Hva tror dere er grunnen til dette?

Søknadsprosessen er ganske tidkrevende – og fallgruvene mange. Det er derfor ikke overraskende at de som lykkes gjerne har fått hjelp fra organisasjoner som har erfaring nettopp med denne søknadsprosessen og kan veilede studentene gjennom den. Slik kan de lettere unngå fallgruver og typiske feil. 

Hva betyr det for EnableMagic å få en million kroner i støtte?

Støtten fra Forskningsrådet er et springbrett for å realisere vår visjon om att mennesker på en enkel måte skal komme i kontakt med hverandre for å kunne finne løsninger på felles problemer. Pengene hjelper oss i oppstartsfasen mens vi utvikler plattformen, og finansierer den første delen av kommersialiseringen av EnableMagic. Det betyr også mye for oss å få tilliten fra Forskningsrådet til å realisere prosjektet vårt! 

Hva er deres mål og planer fremover?

Målet er å lansere EnableMagic i løpet av høsten 2020, så akkurat nå jobber vi med brukertesting, utvikling og kundemøter. I fremtiden ønsker vi å bygge et solid produkt som kan hjelpe verdiskapningen fra gründermiljøene rundt i verden. 

Hvordan skal der feire at dere fikk støtte?

I disse koronatider blir det ikke så mye feiring, men vi tar nok en bedre middag og litt bobler! Så er det back to work!

Har dere noen gode råd til andre studenter som vurdere å søke Stud-Ent?

Det første er å ta kontakt med Insj UiO for å få hjelp til å skrive søknaden! I tillegg bør man ha en god dialog med fakultet til prosjektlederen for å få mentor derfra. Det er også viktig å sette av nok til søknadsskriving, minst to måneder. Jo tidligere man begynner jo bedre! Til slutt bør man ha god oversikt over hva Forskningsrådet ønsker av informasjon og hvor man skal fylle ut deres søknadsskjema. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.