What is Business
development

 Av: Tormod Holmedahl Stikbakke
Forretningsutvikler @ Insj UiO

Hva er det for noe?

Forretningsutvikling er et begrep du kan finne nesten uendelig med definisjoner på. Én måte å beskrive det på er som ideene, initiativene og aktivitetene som gjennomføres, med mål om at bedriften skal bli bedre. Det er selvsagt mye som inkluderes i dette. Vekst ved å ekspandere bedriften, øke omsetningen, inngå og videreutvikle partnerskap og å ta strategiske beslutninger er alle ting som inngår når vi snakker om forretningsutvikling. 

Hvem er forretningsutviklere i en bedrift?

I noen selskap er det flere folk som har en jobbtittel som inneholder forretningsutvikling eller noe lignende. Men, disse er ikke de eneste som jobber med forretningsutvikling. Jobben ligger jo i ordet; utvikle forretningen. Eieren av selskapet, ledelsen og andre som bidrar med strategiske forretnings-endringer kan alle sies å jobbe med forretningsutvikling.

Hva er de viktigste kunnskapene å ha når man jobber med forretningsutvikling?

For å lykkes med arbeidet med forretningsutvikling er det viktig å ha en klar visjon om hvor de ønsker at bedriften skal utvikle seg videre. De som jobber med forretningsutvikling burde være klare over hva konkurrentene gjør, hvordan selskapet tjener penger i dag og hvilke muligheter som finnes for å tjene penger i fremtiden. 

Forretningsutvikling handler om å skape langsiktig verdi for en organisasjon eller bedrift. Rollen til en forretningsutvikler endres ettersom bedriften vokser, og følgende blir hva som er viktig langsiktig, endret.

Hvordan fungerer forretningsutvikling for startups?

Den viktigste muligheten til å skape langsiktig verdi for selskapet er å finne kunder som kan hjelpe til med å validere product-market-fit. Siden man i en startup tidlig må finne ut av om det de holder på å utvikle er noe kunder ønsker, vil det rette å gjøre for det langsiktige, være noe som foregår kort frem i tid. Fordi forretningsutvikling i en startup er annerledes enn i mer modne selskap vil arbeidsoppgavene altså være annerledes. I en tidlig fase-startup vil forretningsutviklingen være i krysningen mellom salg og produktutvikling, mens i startups som har kommet lenger vil arbeidsoppgavene kunne være noe annet.