Forretningsveileder

Insj vokser, og ser derfor etter flere forretningsveiledere til å få praktisk arbeidserfaring, har kunnskap eller erfaring om starup reisen? Da burde du søke forretningsveileder å få muligheten til å være med hjelpe studenter gjennom deres star-up reise.

Arbeidsbeskrivelse:

Du vil ha få insight og muligheten til å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter innenfor innovasjon og entreprenørskap. Som forretningsveileder hos Insj vil du være med å veiled våre studenter entreprenør teams gjennom deres Start-Up reises. Du vil få kunne bruke og utvikle den kunnskapen du har om entreprenørskap i den virkelige verden.

Du er:

  • En student med enten praktisk erfaring eller teoretisk kunnskap om entreprenørskaps og forretningsutvikling.
  • Har et ønske om å vokse og lære mer om entreprenørskap
  • Ser på seg selv som proaktiv og ansvarsfull
  • Et ønske om å hjelpe andre
  • Sterk akademisk kompetanse innenfor ditt felt

Vi kan tilby:

  • Muligheten til å nettverke og vokse som profesjonell utvikler i et entreprenørskaps miljø
  • Praksis arbeidserfaring innovasjon og entreprenørskap hvor forretningsutvikling er i fokus
  • Kontorplass på forskningsparken
  • Fleksible arbeidstider

Stillingen er tilegnet studenter og er et frivillig verv.

Høres dette interessant ut?