Fundraising

Av Glad Nuhu

Business Developer @InsjUiO

Hva er fundraising?

Fundraising handler om prosessen for å skaffe kapital til bedriften din fra investorer. Denne prosessen omfatter forhandlinger mellom entreprenøren og investoren. Fokuset i slike forhandlinger handler om økonomi og kontroll. Det finnes mange ulike typer fundraising, men hvilken type fundraising og prosessen for finansieringen vil variere etter hvilken fase bedriften befinner seg i.
Glad Nuhu

Glad Nuhuh – Business Developer @InsjUiO

Kilder til fundraising

For bedrifter i en tidlig fase, vil de 3F´ene være relevante kilder til fundraising: friends, families and fools. Andre kilder til funding kan også være: egenkapital, engleinvestorer, andre entreprenører, offentlig støtte, crowdfunding og venture capital.

For bedrifter i mellomfasen vil relevante fundraising kilder være: private equity funds, partnerskap med bedrifter, leverandørfinansiering, factoring og venture debt. 

For bedrifter som har kommet lengre vil fundraising kilder være: public debt, børsnotering, oppkjøp.

Aktører i et fundraising økosystem kan være: entreprenøren, Venture Capital, engleinvestorer, advokater, regnskapsfører, mentor osv.

 

Funding prosessen

For nyoppstartede bedrifter, er det ikke mye kredibilitet å vise til investorer. Det er likevel mulig å skaffe funding og investorer. Da er det viktig med en god forretningsplan og et sentralt problem bedriften ønsker å løse. Her investerer investoreren med det som kalles “frø penger” eller “såkornkapital”. Det vil si at investoren investerer i en tidlig fase av en startup hvor tanken er at det skal vokse, derav navnet “såkornkapital”. 

Funding prosessen kan deles inn i fire deler:

 1. Pitch og innledende diskusjoner
 2. Term sheet fasen hvor du får oversikt over kontroll- og makt-dynamikken. Her får du også en oversikt over hvordan eierskapet over økonomien vil se ut. 
 3. Forhandlingsprosess mer detaljert for å komme frem til vilkårene som er beskrevet i term sheet.
 4. Avslutningsprosedyrern – due dilingence utføres før investeringen foretas.

 

Begreper en bør vite om i forhandlinger

Det er noen økonomiske begreper man bør ha kjennskap til før man møter investorer:

 • Valuations and pricing 
 • Employee pool 
 • Warrants
 • Liquidation Preferences
 • Pay to play (P2P)
 • Vesting
 • Exercise Period

Noen viktige kontrollvilkår å være oppmerksom på under forhandlinger med investorer inkluderer: 

 • Board of directors dynamics
 • Protective provisions
 • Drag along rights

 

Nyttige tips

Det kan være lurt å være proaktiv sammenliknet med reaktiv før du samler inn funding fra investorer. Det vil si å bygge en organisert struktur tidlig som gjør det enkelt å skaffe alt du trenger før innsamlingsprosessen. Noen faktorer som bør være på plass før du begynner med fundraising er:

 1. Riktig selskapsform (feks AS, enkeltmannsforetak) 
 2.  Ha en nettside med relevant innhold som investorer kan gå igjennom under due diligence prosessen
 3. Ha en oversikt og organiser dokumenter, som også inneholder en liste med alle aksjonærer. 
 4. Organisert og tilgjengelig “Cap-bord” – en tabell over alle eiere og andel %
 5. Oversikt over budsjetter, finansiering, store kunder og ansatte
 6. Oversikt over alle Intellectual Properties (IP)