Hva er STUD-ENT?

STUD-ENT står for studententreprenørskap, og er en støtteordning som tildeles startups én gang i året. Én million kroner blir utdelt, noe som er med på å danne grunnlaget til de nye selskapene.

Insj har siden 2020 hjulpet 10 startups til å motta tildelingen. Ordningen retter seg mot studenter ved et universitet eller en høyskole som ønsker å videreutvikle forretningspotensialet til ideene de har fått gjennom studieløpet. Søkere er nødt til å enten ha levert en masteroppgave før prosjektstart, ha fullført minst fire år av profesjonsstudium eller kunne levere bekreftelse på at STUD-ENT kan gjennomføres samtidig med ph.d.-utdanning. Deretter kan kjerneteamet bestå av andre studenter på bachelor-, master-, profesjons- eller ph.d- nivå.

stud-ent

Studenter med intensjon om å skape en bedrift, tar kontakt med utdanningsinstitusjonen de er en del av. Deretter utvikles det et prosjektteam, og arbeidet med søknad starter. Her er alle obligatoriske vedlegg og kriterier nødt til å være fulgt, også med prosjektbeskrivelse. Insj spiller en sentral rolle her, hvor vi både er et bindeledd og veiledere for studentene gjennom prosessen. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at du og teamet skal kunne være de neste til å motta én million i støtte. 

 

Insj bidrar med flere tjenester til de som ønsker å søke til STUD-ENT. Blant annet å sette dere i kontakt med våre mentorer, nemlig tidligere vinnere som står klare til å svare på spørsmål. Vi lager også muligheter til å ha dialog med mennesker fra næringslivet som kan komme med tips og triks for prosessen videre. Tilgang til vår ressursbank gir også søkere en mulighet til å benytte seg av metoder og andre ideer vi har opparbeidet oss etter å ha hjulpet flere startups. Sist, men ikke minst, er det mange fallgruver du kan falle i. Vi hjelper dere unngå de største! Husk fristen til STUD-ENT i mars, og les mer om dette på Forskningsrådets nettsider.

 

 

Ønsker du hjelp av Insj til søknadsprosessen til STUD-ENT?

Fant du det du lette etter?

Gjerne hjelp oss med å bli bedre! Fyll ut spørreskjemaet og bli med i trekningen av et gavekort på 350 kr