Av: Håkon Staff, Forretningsutivkler @ Insj UiO

Idegenerering kan ha en kortversjon og en langt versjon, den korte versjonen kan bli definert som “skapelsen og tanken av noe nytt” og den lange versjonen kan bli definert som: “utviklingen av et konsept til nye produkter eller tjenester for å avdekke den best mulige kombinasjonen av udekkede kundebehov og teknologisk innovasjon”. Ideer kan genereres over alt, i et møte med en kollega, eller et “aha” øyeblikk på bussen. Andre kilder til idegenerering kan være hos kunder, konkurrenter og mellomhandlere. Det er virkelig ingen fasit på hvor og når en god ide genereres eller oppstår. Det mest konkrete og generelle informasjonen innad idegenerering er fallgruvene en strukturert prosess kan medbringe. Man kan imøtekomme flere tilfeller, der anvendelsen av en ide i en organisasjon eller i en situasjon, der en strukturert prosess kanskje er mest oversiktlig. Det er ofte her fallgruvene oppstår. F.eks å skape en og iverksette en ide i en organisasjon,eller kommersialisere en ide som en entreprenør. I en slik sammenheng kan jeg belyse to generelle fallgruver i henhold til ide utvelgelse: 1) forkastningsfeil & 2) aksept feil:

Å velge en ide er ofte et vanskelig og konkret spørsmål å stille seg. I denne situasjonen er det viktig at bedriften (eller individet) unngår to former for feil når de screener ideene sine, forkastningsfeil og aksept feil.

En forkastningsfeil er når en bedrift ikke innser verdien av en ide ved å enten forkaste den i tidlig fase, eller ved å aldri virkeliggjøre den. En aksept feil er når en bedrift har større tro på tjenesten/ produktet sitt enn det som markedet lever opp til. 

Konsepttesting og evaluering fra 1-7

For å vedlikeholde livet til en kreativ sjel uten å ødelegge kreativiteten kan jeg oppsummere syv spørsmål som idee genererer-en burde stille seg i en konseptutviklings fase / ide utviklingsfase. Test din ide i en liten gruppe. Ved at gjøre slik testing blant et mindre publikum tillater det produsenten å motta tilbakemeldinger og ønskede forbedringer. Spørsmål som de syv som er listet nedenfor er fine pekepinner for en person eller bedrift for å validere sin ide:

  1. Er det troverdig? Og er det kommuniserbart?
  2. Tilfredsstiller ideen et behov?
  3. Finnes det bedre substitutter publikum kan erstatte det med?
  4. Hvordan er prisen/verdien? Høy/Lav/Der den bør være
  5. Kunne testeren tenke seg å kjøpe produktet?
  6. Hvem er brukerne (personas)?
  7. Når kjøperen produktet og hvor ofte?