Jussklinikk for forretningsjuss

Hos oss får du gratis juridisk veiledning til ditt oppstartsselskap

Juss og juridiske problemstillinger blir ofte nedprioritert av studentgründere fordi det kan virke skummelt og vanskelig. Insj har i samarbeid med Det juridisk fakultet ved UiO utviklet et gratis lavterskeltilbud for å gi en enkel tilgang på juridisk innsikt for startups. 

student som svarer på spørsmål om business jus

Vårt tilbud

Jusshjelp

Er dine spørsmål mer om hvordan best drive en startup? Prøv heller vår veilednings tjeneste

I samarbeid med

UiO - Det juridiske fakultet
Kunnskapsparken Vestland Full Color Logo
Patentstyret --patent varemerke design
Inkubator Salten

Dette kan vi hjelpe med

Opbygning

Trenger du juridisk veiledning?