Ledige stillinger!

Vi krever ingen praktisk erfaring – bare engasjement!

 

 

I dag er vi ca. 11 medarbeidere og vi fortsetter å vokse i Oslo og Bergen. De ansatte i Insj kommer fra en rekke ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger, men samles rundt et felles mål:
Å hjelpe studentgründere å utvikle ideene sine og sette dem ut i verden!

Insj søker nå studenter til ubetalte stillinger til flere spennende områder innenfor våre avdelinger! Om du ønsker å utfordre deg i et kreativt og innovativt miljø, samtidig som du får relevant erfaring ved siden av studiene, ønsker vi å høre fra deg!

400

Ideer har fått veiledning 

11

Medarbeidere

2

Byer

 

Hvordan jobber vi?
Uavhengig av hvilken stilling du søker til vil det være et tett samarbeid mellom alle stillingene. Felles er at dere alle vil jobbe ut mot student grundere og bidra til Insj sitt overordnede mål om å demokratisere og senke terskelen for studentinnovasjon.

 

Vår drømmekollega er:

 • Er i begynnelsen av en mastergrad eller bachelorgrad (minst 1 år igjen av studiene)
 • Vil jobbe frivillig i Insj 8-12 timer i uken
 • Har erfaring i verv eller frivillig arbeid er en fordel, men ikke et krav
 • Trives under press og kan tilpasse deg under uforutsigbare situasjoner
 • En som deler våre verdier: engasjert, nysgjerrig, hjelpsom, har en læringsglede og liker å ta ansvar

 

Hva skjer når jeg søker?
Dersom vi tror du er en god match, vil vi invitere deg til et intervju enten digitalt eller på våre lokaler med to av våre kollegaer. Får vi et godt inntrykk, vil vi tilby deg internshipet. Med denne prosessen, håper vi å bli bedre kjent med hvem du er og sikre at flest mulig får være med i å velge hvem deres nye kollega skal bli. Vi håper gjennom denne prosessen at du skal få et godt innblikk i hvem vi er, slik at vi sikrer oss at vi er en god match for deg også!

Høres dette ut som en spennende mulighet? Ikke nøl med å søke og vi vil ta kontakt fortløpende. Noe du er usikker på? Sjekk ut vår hjemmeside insjuio.no eller send en mail til melody@insjuio.no med spørsmål.

Ledige stillinger

Vi søker nå både forretningsutviklere og akselerator medarbeider, i Oslo og Bergen. Om du ønsker å utfordre deg i et kreativt og innovativt miljø, samtidig som du får relevant erfaring ved siden av studiene, ønsker vi å høre fra deg!

Om våre stillinger:

Som forretningsutvikler vil du:

 • Kartlegge behov, planlegge og utføre ukentlige 1-1 rådgivningsmøter med klienter
 • Veilede klienter gjennom hele grunderreisen; alt fra utvikling av strategi, ideutvikling, prototype, forretnings- og produktutvikling til investering, HR og kontraktskriving
 • Utvikle og skape innhold for Insj sin felles plattform for kunnskapsdeling
 • Støtte med kunnskap og rådgivning i Insj sitt akselerator-program

 

Som forretningsutvikler i Insj vil du være ansvarlig for å veilede likesinnede studenter gjennom grunderreisen- fra ide til ferdig produkt. Du vil få verdifull erfaring innen et bredt spekter av fagområder som strategi- og organisasjonsutvikling, økonomi, design, markedsføring, og kontraktsrett. Videre vil du stå ansvarlig for å planlegge og gjennomføre en-til-en møter med klienter. Et internship i Insj vil gi deg en unik erfaring som skiller seg ut på CV-en, og et springbrett av muligheter videre! Vi anbefaler både erfarne og uerfarne til å søke.

Som akselerator medarbeider vil du:

 • Ansvarlig for å støtte lederen for akseleratorprogrammet med å utvikle og organisere programmet, og ta ansvar for de praktiske oppgavene
 • Du vil hjelpe i søknadsprosessen, være et første kontaktpunkt for deltakerne, delta på og arrangere workshops og/eller arrangementer relatert til programmet og hjelpe/gi råd i forbedring av programmet basert på tilbakemeldinger fra deltakerne
 • Du vil jobbe direkte under og rapporterer til lederen av akselerator og delta i planlegging av programmet, samt assistere lederen med arbeidet rundt akselerator
 • Følger opp deltakerne fra søknad til alumni, ansvarlig for slack, samt ukentlig oppdatering og ressursdeling
 • Bidra med å forme programmet basert på tilbakemeldinger

 

Hensikten med denne stillingen er å sikre at Insj gjennom sitt akselerasjonsprogram lærer studenter hvordan de kan utvikle ideen sin til en start-up. Gjennom workshops, forelesninger og coaching (fra næringsliv), lærer studentene mer om innovasjon og entreprenørskap. Din jobb blir å sikre at programmet har den nødvendige kunnskapen og ferdighetssettet for å levere verdien som er lovet til deltakerne.

Community-avdelingen søker etter ambisiøse studenter som ønsker å utvikle og vedlikeholde det sosiale miljøet blant entreprenørene.

Som en community-medarbeider vil du hjelpe med å utvikle og vedlikeholde vår mentor-tjeneste samtidig som du vil planlegge og utføre sosiale aktiviteter innad vårt «community» av studententreprenører. Jobben vår er å vedlikeholde relasjoner blant studententreprenører, studenter generelt, akademia og forretninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Å skape en verdifull og vedvarende sammen ved å involvere alle parter. Dette krever mye koordinasjon og forståelse av organisatorisk arbeid.
 • Støtte og assistere ved utvikling av mentortjenestene, ved å ansette mentorer, følge opp mentorene og studentene som bruker tjenesten.
 • Planlegge, utføre og delta i eventer,
 • Oppdatere eventer og ressurser på være kommunikasjonsplattformer.
 • Assistere andre avdelinger slik som kommunikasjon, akselerator og forretningsutvikling.

Insj ansetter nå flere webdesignere og grafisk designere til våre team i Oslo og Bergen. Ønsker du å utvikle ferdighetene dine i et kreativt og innovativt miljø, vil vi høre fra deg!

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge digitale kampanjer, annonser og innlegg
 • Jobbe med SEO på nettsiden
 • Lage innhold som treffer målgruppen på sosiale medier
 • Lage strategier for å spore og måle vår suksess med digitalt innhold

Insj ansetter nå en Event-koordinator til våre team i Oslo og Bergen. Ønsker du å utvikle ferdighetene dine i et kreativt og innovativt miljø, vil vi høre fra deg!

Som Eventkoordinator vil du:

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre eventer laget for studenter med en        interesse for entreprenørskap
 • Oppdatere og rapportere om tidligere og kommende arrangementer for Insj og studentgrundere gjennom vår interne kommunikasjonsplattform
 • Rapportere og samle inn tilbakemeldinger fra eventer
 • Kontinuerlig kontakt og samarbeid med relevante foredragsholdere fra næringslivet
 • Bistå i å lage eventplan og budsjett til eventer for semesteret/året

Som eventkoordinator vil ha et spesifikt ansvar for events. Har du en spesiell interesse for eventplanlegging/PR, er kreativ og liker å formidle deg? Da ser vi for oss at du vil trives i stillingen som eventkoordinator.

Uavhengig av hvilken stilling du søker til vil det være et tett samarbeid mellom alle stillingene. Felles er at dere alle vil jobbe ut mot studentgrundere og bidra til Insj sitt overordnende mål om å demokratisere og senke terskelen for studentinnovasjon.

Er du student med et ønske om relevant erfaring innen økonomi i en veletablert non-profit organisasjon? Som økonomimedarbeider i Insj vil du utfordre og anvende kunnskapen din for å få mer erfaring som en regnskapsfører. Sammen med daglig leder vil du bidra til drift av organisasjonen ved løsning av administrative og økonomiske oppgaver. Du vil fungere som øverste leders høyre hånd, og vi anbefaler deg både med og uten erfaring med 1-2 år igjen av studiene til å søke.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativt støtte daglig leder med enkel bilagsføring.
 • Revidering av lønns- og personaloppføringer og mva.
 • Noe rådgivning til klienter innen områder som budsjettering, kompensasjon, utforming av regnskaps- eller databehandlingssystemer
 • Enkel analyse av kostnader, inntekter, økonomiske forpliktelser emtidige inntekter og utgifter eller gi råd.
 • Støtte daglig leder med rapportering til skatteetaten og sørge for overholdelse av betaling, rapportering eller andre skattekrav.

Nå søker vi nye, ambisiøse studenter som ønsker å få praktisert, lært og utfordret sine evner innenfor HR i en innovativ og voksende organisasjon. Er dette deg? Les videre!

Gjennom denne stillingen vil din fremste jobb være å sørge for at Insj har den nødvendige kompetansen og ferdighetene for at vi skal kunne levere verdifulle tjenester for våre brukere og partnere. Vi søker både studenter i Oslo og Bergen. Som et felles HR-team vil du ha god støtte på tvers av byer, og arbeidsoppgavene vil innebære både ekstern- og intern HR.

Arbeidsoppgaver:

 • Forbedre og utvikle organisasjonsstruktur- og kultur
 • Organisere interne utviklings-workshoper gjennom Insj sine eksisterende ressurser
 • Sørge for at ledere kan utføre jevnlige 1-1 møter med deres team for å bygge kultur og verdi
 • Å sørge for at våre ansatte forstår deres rolle og forventninger som en større del av Insj
 • Utarbeide medarbeiderundersøkelser
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i rekrutteringsprosessen fra A-Å
 • Kartlegge behov, endre og forbedre stillingsannonser, screening, utvelging og ansettelse av studenter
 • Forbedre diverse strukturer tilknyttet strategisk rekruttering
 • Utarbeide employer-branding- og rekrutteringssstrategi samt rekrutteringevaluering
 • Aktivt rekruttere til ulike stillinger på skoler, sørge for at forventningene til posisjonen matcher arbeidsmengden og oppgavene, i tillegg til å dekke behovet i Insj

For gründere kan juridiske problemstillinger være både vanskelige og nedprioritert ved utvikling av et oppstartsselskap. For å hjelpe gründere med deres juridiske problemstillinger tilbyr vi i Insj Norges første studentdrevne jussklinikk for forretningsjus som et lavterskeltilbud ut mot entreprenører.

Vi ønsker å gi gratis juridisk støtte til Start-ups, entreprenører, samt små selskaper. Dette gir DEG som jusstudent en unik mulighet for praktisk arbeidserfaring underveis i studie, samt muligheten til å anvende kunnskap du har ervervet i klasserommet i virkelige saker. Vi søker nå flere juridiske medarbeidere i Oslo og Bergen.

 

Som en juridisk medarbeider vil du:

 • Deltar i klientmøter med gründere der du får muligheten til å lære mer om både selskapet og hvilke juridiske problemstillinger de står overfor
 • Skrive rapporter (SoP = Standard operating procedure) som svarer på ulike problemstillinger relatert til oppstart av bedrifter
 • Få unik innsikt i gründerens reise og større forståelse for hvilke prosesser gründeren går gjennom for å bygge et vellykket selskap
 • Opparbeide deg ferdigheter i og kunne gi god strategisk og juridisk veiledning
 • Dypdykke ned i ulike juridiske teamer, som både kan være selvvalgt og som en del av månedens fokus, og utarbeide rapporter basert på disse temaene
 • Bidra til intern struktur i jusskliniken, samt øke bevisstheten om jussklinikken, som gjennom å organisere seminarer og workshops
 • Delta på fredagsmøtene våre og Insj sine sosiale arrangementer

Insj ansetter nå flere webdesignere og grafisk designere til våre team i Oslo og Bergen. Ønsker du å utvikle ferdighetene dine i et kreativt og innovativt miljø, vil vi høre fra deg!

Dine arbeidsoppgaver som webdesigner:

 • Designe og lansere nye nettsider eid og styrt av Insj
 • Hjelpe, veilede og guide studentgründere med utvikling av egen nettside
 • Vedlikeholde og oppdatere Insjuio.no
 • Planlegge og implementere strategi for hvordan Insj skal utvikle SEO nettsider
 • Brukertesting og research på “best practices” for web
 • Fungere som en sparringspartner med studentgründere som ønsker å designe sin egen nettside

 

Dine arbeidsoppgaver som grafisk designer:

 • Visualisere og skape grafiske produkter og tjenester for visning på Insj sine digitale flater (nettsider og sosiale medier). Eksempelvis logo, illustrasjoner, bannere m.m
 • Utvikle visuelle konsepter som brukes ved rekruttering og interne arrangementer. Eksempelvis presentasjoner, merchandise, plakater m.m
 • Avtale og gjennomføre møter med kommunikasjonsavdelingen

Vi søker alltid etter dyktige og nysgjerrige medarbeidere. Uavhengig av studiebakgrunn og erfaring, oppfordrer vi alle studenter med et engasjement for faget sitt til å søke. Vårt motto er hire for motivation, teach for skill. Skriv i søknaden hvilken stilling du søker og i hvilken by.

Insj er en studentorganisasjon som jobber for å fremme studententreprenørskap.  Dette gjør vi ved å senke terskelen for studenter som ønsker å starte en egen bedrift. Vi gir gründere hjelp med det meste – alt fra juss til økonomi, og kommersialisering. I Norge har vi  lansert Norges første studentdrevne juss klinikk for forretningsjus, den første akademia-baserte akseleratoren, og vi står bak Studentinnovasjon.no.

Her skjer det alltid masse spennende, så bli gjerne med på eventyret! Her kan du få praktisk erfaring, ansvar og nye utfordringer. Vi har sett at så lenge man er motivert er det utrolig hva man kan få til. Mesteparten hos oss er derfor learning-by-doing. Studier er veldig teoretiske, vi setter derfor teori i praksis


Vi tilbyr:

 • Relevant erfaring i et selskap som er anerkjent blant flere store aktører. Her er det kun du som setter grenser for hva du vil lære og benytte i senere jobbsøk
 • Et sosialt og mangfoldig miljø med lav takhøyde, lov til å feile, lære av hverandre og stille spørsmål
 • Gode muligheter for intern utvikling og nettverksbygging i start-ups
 • Et profesjonelt miljø med rom for personlig og profesjonell utvikling. Vi verdsetter det å kunne eksperimentere og teste ut nye løsninger
 • Dette er stedet for å ta i bruk hva du har lært i teorien og anvende det i praksis
 • Høy grad av fleksibilitet; vi er alle studenter
 • Muligheten til å bli forfremmet til en betalt prosjekt- eller ledelses posisjon hvis du ønsker å fortsette din utvikling i Insj

Fant du det du lette etter?

Gjerne hjelp oss med å bli bedre! Fyll ut spørreskjemaet og bli med i trekningen av et gavekort på 350 kr