Studentklinikk for forretningsjus

Gratis juridisk tips og veiledning til oppstartsselskap og gründere!

Gratis juridisk veiledning!

Mange gründere har hverdagen full av arbeidsoppgaver og utfordringer. Jus og juridiske problemstillinger blir ofte nedprioritert fordi det er vanskelig og litt skummelt.

Insj har i samarbeid med juridisk fakultet utviklet et gratis, lavterksel tilbud for å gi enkel tilgang på juridisk innsikt. 

Hovedmålet er å gi jusstudenter en arena for praktisk erfaring innen forretningsjus og så er det en hyggelig bonus at selskap kan få gratis hjelp!


A woman frustrated by her work

Våre mål

Et landsdekkende tilbud

Jusstudenter har et behov for praktisk erfaring , og gründere trenger hjelp, uansett hvor i Norge de holder til. Vårt mål er at vi skal kunne koble jusstudenter med oppstartsselskap når og hvor det trengs. 

 

Stock photo of people working around a tabel
Stock photo of people sitting around a table

Et kunnskapssenter

De fleste problemstillinger et oppstartsselskap står ovenfor er ikke unike. Det meste er ting alle må løse og som er felles for alle. Vi ønsker å kunne demokratisere juridisk innsikt slik at terskelen for innovasjon er så lav som mulig. 

 

Arbeidsprosessen

 • Kontakt
  Selskapet / gründeren må fylle ut et skjema med en beskrivelse av problem, behov og ønsket utfall.
 • Første møte
  I første møtet går man litt dypere til verks hvor gründeren forteller mer om hva som er problemet slik at man kan få en detaljer behovsbeskrivelse som grunnlag for arbeidet.
 • Undersøkelse og gruppearbeid
  Jusstudentene som jobber med klienter gjør nødvendige undersøkelser for å kunne gi et godt svar. Undersøkelsene blir gjort av minimum to personer og vil bli gjennomgått av arbeidsgruppen.
 • Sluttrapport
  Til slutt får selskapet et juridisk notat med en gjennomgang av problem, drøfting, konklusjon og veien videre. Dersom det er behov for videre hjelp skal dette notatet gjøre det lettere for gründer å snakke med advokat i neste ledd.
 • Oppfølging og etterarbeid
  Ved behov vil studentene være tilgjengelig for oppfølgingsspørsmål og hjelp videre. Dersom gründeren ønsker hjelp av en advokat kan vi videresende saken.

Ønsker du å jobbe med oss?

Vi ser etter flere som ønsker å jobbe med oss. Vi vokser raskt og ser derfor etter partnere som har lyst til å jobbe sammen med i arbeidet om å bygge en langsiktig og god tjeneste. Som første studentklinikk for forretningsjus i Norge er det mye som skal gjøres.

Jusstudentene som arbeider i klinikken trenger tilgang på mentorer i næringslivet som kan bistå i et bredt spekter av problemstillinger.

Vi vil gjerne jobbe med individer med en ‘pay-it-forward’ mentalitet!

Vi ønsker å jobbe tett med næringslivet for å bygge største studentklinikk med kapasitet til å hjelpe alle gründere som trenger hjelp. 

Det greier vi ikke alene og vil jobbe med selskap som synes dette er like kult som vi gjør!

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom det skulle være noe du lurer på!

Ajanta Hossain

Head of legal operation

Kristina Ekkeren

Juridisk medarbeider og Knowledge Manager

Kristina er fjerdeårs jusstudent og spesialiserer seg innen arbeidsrett, kontraktsrett og skatterett.

Nikoline Shumba

Team leader

Nikoline Shumba er fjerdeårs jusstudent og spesialiserer seg på IPR.

Rami Aleksander

Team leader

Rami er femteårs jusstudent og spesialiserer seg innen IPR og selskapsrett.

Martine Ruud

Legal Associate​

Martine er femteårs jusstudent. Hun spesialiserer seg på individuell og kollektiv arbeidsrett, internasjonal privatrett og EU Competition law. I tillegg til jussen har hun også mange års erfaring innenfor entreprenørskap

Marcus Heggtveit Løvø

Legal Associate​

Marcus er tredjeårsstudent på master i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen.

Steve Contreras

Legal Associate​

Steve tar master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Edvard Wessel

Legal Associate​

Edvard er på sitt tredje år på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Kristina er fjerdeårs jusstudent og spesialiserer seg innen arbeidsrett, kontraktsrett og skatterett.