Mentorprogram

Vil du bli mentor for våre studentgründere?

Hva er en mentor?

En mentor er en veileder som kan bidra med sin ekspertise til våre studentgründere. Dette kan for eksempel være en person med kunnskap om forretningsutvikling, markedsføring, finans og økonomi, jus eller andre felt innen entreprenørskap og innovasjon.

Female presenter talking about "Aksjeselskap"
Presenter on stage talking, with a presentation of Insj in background

Hvorfor bli mentor?

Mentorer er et kraftig verktøy og viktig støtte for våre studentgründere. Som mentor vil du ha mulighet til å hjelpe de unge gründere med å lære mer og bli mer vellykket i sin oppstartsbedrift. 

Vi ønsker en overføring av kunnskap og erfaring til den kommende generasjonen, og streber etter å matche alle deltakerne våre med eksperter innen forskjellige felt slik at alle får dekket sine svake sider og står sterke når produktet lanseres.

Våre mål med mentorprogrammet

Kunnskap- og erfaringsoverføring fra profesjonelle fagfolk til våre studentgründere

Nettverksbygging og et større perspektiv på gründervirksomheten i Norge

Stock photo of pencils and book
Two female presenters talking on stage

Fordeler som mentor

Som mentor får du fordelen til å bygge nettverk med studentgründere og bli bedre kjent med deres innovative miljø. I tillegg kan mentorer være med på Demo Day der studentgründere presenterer sine ideer og bedrifter, og bli publisert på våre plattformer. 

Du vil også ha en stor grad av fleksibilitet til deres engasjement!

Hva forventer vi fra dere?

Våre mentorer skal være behjelpelig med spisskompetanse innen sine fagområder. Det er viktig å være støttende og motiverende slik at studentgündere kan utvikle fra sine svakheter og bygge opp sine styrker. Vi forventer også at mentorer skal kunne sette opp minst ett møte per kvartal.

Here we see a speaker and the back of three audience members

Høres dette interessant ut?
Søk og du kan veilede neste generasjons gründere!