Møt Teamet!

Insj-teamet består av forskjellige mennesker med forskjellige akademiske bakgrunner som alle jobber mot et felles mål: å hjelpe studentgründere med å oppnå deres mål

Vår historie

Insj ble startet i 2018 og av fem UiO-studenter som ville gjøre det enklere for studenter å tørre å satse på ideene sine. I dag er vi over 25 medarbeidere, og vi fortsetter å vokse! 

Vi i Insj kommer fra en rekke ulike land, utdanningsinstitusjoner og studieretninger, men samles rundt et felles mål:
Å hjelpe studentgründere å utvikle ideene sine og sette dem ut i verden! 

Har du lyst til å bli med på laget? Sjekk ut våre ledige verv her!

Team picture of Insj members

Ledelsen

Øistein Sonstad

Leder - CEO
Øistein har bakgrunn som gründer og har deltatt i den amerikanske akseleratoren Alchemist. I tillegg har han jobbet med å hjelpe studenter med å bli gründere igjennom flere initiativer. Som tidligere nasjonal koordinator for Venture Cup og styreleder i Start Norge har Øistein jobbet med studentinnovasjon siden 2013. Han har en bachelor grad i økonomi fra UiS, og tar nå en master i teknologi, innovasjon og kunnskap på UiO.

Even Dahl

Nestleder - COO
Even fra Tromsø tar for øyeblikket en master i teknologi og innovasjon på Universitet i Oslo. I Insj arbeider han blant annet med økonomi og administrasjon. Han er den som sitter med budsjettet og sørger for at vi har penger å bruke. Utenom dette er han også ansvarlig for de administrative oppgavene i organisasjonen.

Nikolina Suzic

HR-ansvarlig
Nikolina har en bachelor i Psykologi fra UiO, og er i gang med en master i Ledelse - og organisasjonspsykologi fra BI. Hun begynte i Insj i 2019 da hun jobber med arrangementer, men har siden april 2020 hatt ansvaret for HR i Insj. I dette ligger ansvaret for alle rekrutteringsprosesser hos Insj samt intern team -og organisasjonsutvikling.

Kristina Klausmark

Leder, Akselerator
Kristina har en bachelor i utviklingsstudier fra OsloMet og er nå på bachelor nummer to, medier og kommunikasjon ved UiO. Hun begynte i Insj i 2019 som medarbeider i Akseleratorprogram, hun har siden vært med på å utvikle tjenesten videre og sitter nå med overordnet ansvar for hele tjenesten samt at hun leder vår kommunikasjonsavdeling.

Ajanta Moushumi

Leder, Juridisk Avdeling
Ajanta er leder for studentklinikken for forretningsjus samt har det overordnede ansvaret for juridiske saker hos Insj slik som overholdelse av personvern. Hun har en bachelor og to mastere innenfor jus, og er dessuten sivil og kommersiell mekler. Spesielt er hennes kompetanse rettet mot personvern inkludert GDPR, privatliv på nett, digital transformasjon og compliance. Hun har i tillegg interesse for skjæringspunktet mellom jus og teknologi, og bruker ofte fritiden på å lese om sikkerhetsrisiko ved teknologi.

Medarbeidere

Jenny Tran

Community Manager
Jenny er Community Manager hos Insj. Hun fullfører en bachelorgrad i Kultur og Kommunikasjon med spesialisering i medievitenskap fra UiO våren 2020. Hennes neste steg er å begynne på en master innen medier eller teknologi neste semester. Hennes viktigste oppgave hos Insj er å sørge for at teamet, insjere og samarbeidspartnere føler seg godt ivaretatt.

Alexander Bjørni

Økonomimedarbeider
Alexander begynte i Insj våren 2020 som økonomimedarbeider. Han går siste semesteret av en bachelor i forretningsjus og økonomi på Handelshøyskolen BI. Hos Insj håndterer han bilagene til samtidig som han er i gang med flere av prosjektene til økonomiavdelingen.

Magnus Rajka

Rekrutteringsansvarlig
Magnus Rajka tar en bachelor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra markedsføring, entreprenørskap og ledelse. I Insj har han ansvaret for alle rekrutteringsaktiviteter, inkludert onboarding og employer branding.

Elin Sørby

HR Medarbeider
Elin tar nå en master i organisasjon, ledelse og arbeid etter at hun ble ferdig med bachelor i psykologi, begge på UiO. Fra tidligere har hun gått et år utviklingsstudier og et år journalistikk. I Insj jobber hun i HR-teamet, med både intern og ekstern HR.

Nadia Alves Firing

HR Medarbeider
Nadia tar for tiden en bachelor i organisasjonspsykologi - HR og ledelse på BI, og har tidligere studert filosofi i Barcelona. Hun jobber nå som en del av HR Teamet her i insj.

Pia Osmundsen Nilsen

HR Medarbeider​
Pia tar nå en master i Strategisk HR ved Høyskolen Kristiania. Fra tidligere har hun fullført en bachelorgrad i HRM ved Nord universitet. I samme periode tilbrakte hun 1 år i Montréal i Canada som utvekslingsstudent. I Insj jobber hun i HR- avdelingen der hun skal bidra i rekrutteringsprosessene og med Employer Branding

Trym Vindenes Berger

HR Medarbeider
Trym har bakgrunn som instruktør innenfor kroppsspråk og presentasjonsteknikk. Han har tidligere vært trainee for den amerikanske adferdslaben “Science of People” som gjør research og undervisning i kroppsspråk. Han går nå en bachelor i pedagogikk med fordypning i arbeidsliv, kompetanseutvikling og teknologi. I Insj jobber han i HR-teamet, med ansvar for læring og utvikling

Nin Atmaningtyas

Sosiale Medier Ansvarlig
Thomas er Head of web design. Han studerer media og kommunikasjon på Oslo Met. Han ønsker å spesialisere seg innen UX og Web design Hos Insj har han ansvaret for nettsidene til Insj

Thomas Johnstone

Ansvarlig, Web Design
Thomas er Head of web design. Han studerer media og kommunikasjon på Oslo Met. Han ønsker å spesialisere seg innen UX og Web design Hos Insj har han ansvaret for nettsidene til Insj

Jennipher Johansen

Grafisk Designer
Jennipher er grafisk design ansvarlig hos Insj. Hun har tidligere en bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, men studerer grafisk design på Fagskolen Kristiania

Andrés Vargas

Grafisk Designer
Andres har en bachelorgrad i journalistikk og kommunikasjon fra Universidad Externado de Colombia. Han har jobbet 10 år som profesjonell fotograf både i Norge og Colombia. Nå studerer han grafisk design på Fagskolen Kristiania. Han begynte i Insj i 2021.

Coaches

Uswatun Kamalia

Administration leader
Ms Kamalia har en MSc i miljøkjemi fra NTNU. Hun har erfaring med prosjekter rundt miljøobservasjon, som også inkluderer entreprenørskapsprosjekter i samarbeid med noen Norske forskningsgrupper. Hun tar nå en Master i entreprenørskap ved UiO. Her jobber hun også deltid som en forskningsassistent i research gruppen “Digitalization and Entrepreneurship” (DIGENT). Hun hjelper gledelig Insjere med å utvikle deres ideer til attraktive virksomheter.

Reno Yeh

Leder, Veiledningstjenesten
Reno er født i Taipei, Taiwan of flyttet til San Francisco, USA når han var 14 år gammel. Han har en bachelor i økonomi fra UC Berkeley og har jobbet med salg innenfor teknologi i over 5 år i Silicon Valley. For øyeblikket tar han en master i Higher Education ved UiO. Med sin bakgrunn innenfor startups og tech er han ivrig til å dele av sin kunnskap med teamet og Insjere.

Youssef Mogawer

Forretningutvikler
Youssef tar en mastergrad i Entreprenpørskap og innovasjon ved UiO. Fra før har han en bachelorgrad som petroleum ingeniør fra Kuwait. Han ble med i Insj for å dele av kunnskapen han har tilegnet seg på studiet samt og lære av andre og deres erfaringer. I tillegg til å være forretningsutvikler i veiledningstjenesten er han ansvarlig for oppfølging av aktiviteter og veiledning relatert til STUD-ENT.

Birmeji Wayu

Forretningsutvikler
Birmeji studerer Administrasjon og ledelse i offentlig sektor ved handelshøyskolen OsloMet. Tidligere har han studert innovasjon og entreprenørskap for ved USN. Han har også erfaringer med ulike innovative prosjekter og har også vært i emax alumni styret som prosjekt manager. Hos Insj jobber han som forretningsutvikler i veiledningstjenesten der han hjelper studenter med å utvikle sine ideer.

Shadi Ahmadi

Forretningsutvikler
Shadi studerer bachelor i Forretningsjus og Økonomi på Handelshøyskolen BI, og har bred erfaring innenfor kundeservice- og salgsutvikling og ledelse. Hos Insj jobber hun med intern forretningsutvikling, hvor hun blant annet jobber med å utvikle organisasjonen, parallelt som hun også følger opp Insjere med å utvikle deres ideer.

Vivi Lu

Forretningsutvikler
Vivi har en bachelor i psykologi fra UiO og tar nå en dobbel master innen kulturpsykologi og økonomisk psykologi. Hennes interesse for Insj startet med å ville lære noe nytt, så nå jobber hun som business developer. Som business developer han hun spesielt fokus på kulturbygging, hvordan bygge et godt team og generelt den menneskelige delen av business.

Glad Nuhu

Forretningsutvikler & prosjektmedarbeider STUD-ENT
Glad kom til Norge i 2014 fra Nigeria for å studere. Han har en bakgrunn som maskiningeniør med sin bachelor fra HVL Haugesund i tillegg til en master i Mechanical and Structural engineering fra Universitetet i Stavanger. Han har nå flyttet til Oslo for å ta en master i innovasjon og entreprenørskap på UiO. Hos Insj jobber han som forretningsutvikler og hjelper Insjere med å utvikle sine ideer.

Tormod H Stikbakke

Forretningsutvikler
Tormod studerer for øyeblikket bachelor i innovasjon og ledelse ved NLA Høgskolen. Han ble med i Insj våren 2021 og jobber som forretningsutvikler for å hjelpe studenter med deres bedrifter. Tormod har i tillegg bakgrunn fra forsvaret og som idrettsutøver med langrenn.

Oliver Ruste Jahren

Utvikler
Oliver jobber med å vedlikeholde nettsiden og å sørge for at den fungerer så bra som mulig. Ellers studerer han til Bachelor i informatikk ved UiO. Dersom du lurer på noe rundt nettsiden, Insj eller hva som helst annet må du gjerne ta kontakt med ham!

Håkon Staff

Forretningsutvikler
Håkon går masterprogrammet Teknologi, innovasjon og kunnskap ved Universitetet i Oslo. Han har også en bachelorgrad innen Innovasjon, forretningsutvikling og kreativitet. Håkon har også tidligere deltatt i Norgesmesterskapet i entreprenørskap for studenter, og drevet to oppstartsselskaper.

Akselerator

Ingrid Austeng

Programansvarlig, Akselerator

tekst kommer

Mathias Helvig

Medarbeider, Akselerator
Mathias har påbegynt en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiO. Han har tidligere gått på musikkfolkehøgskole og er i tillegg selvstending næringsdrivende. Han jobber som forretningsutvikler og akseleratormedarbeider der han er med på å drive samt utvikler vår akseleratortjeneste.

Legal team

Kristina Ekkern

Juridisk medarbeider & kunnskapansvarlig
Kristina er fjerdeårs jusstudent og spesialiserer seg innen arbeidsrett, kontraktsrett og skatterett. Vår 2021 har Kristina også fått ansvaret med opplæring og håndtering av kunnskapsdatabasen i jusklinikken.

Nikoline Rui Shumba

Teamleder
Nikoline er fjerdeårs jusstudent og spesialiserer seg på IPR. Hos Insj har hun jobbet som juridisk medarbeider og er teamleder i jusklinikken der hun har ansvar for tildeling, gjennomføring og oppfølgning av saker som skal løses. I tillegg har Nikoline fokus på rekruttering til jusklinikken.

Rami Alexander

Teamleder
Rami er femteårs jusstudent og spesialiserer seg innen IPR og selskapsrett. I jusklinikken er han teamleder og har ansvaret for tildeling, gjennomføring og oppfølgning av saker som skal løses.

Martine Marlene Ruud

Juridisk medarbeider
Martine er femteårs jusstudent. Hun spesialiserer seg på individuell og kollektiv arbeidsrett, internasjonal privatrett og EU Competition law. I tillegg til jussen har hun også mange års erfaring innenfor entreprenørskap.

Marcus Heggtveit Løvø

Juridisk medarbeider
Marcus er tredjeårsstudent på master i rettsvitenskap ved universitetet i Bergen. Tidligere har han også studert økonomi og ledelse ved HiOA. Han er ellers idrettsinteressert og har blant annet jobbet som svømmetrener. Marcus er med som juridisk medarbeider på jusklinikken samtidig som han er en del av teamet vårt ved Insj Bergen.

Steve Contreras

Juridisk medarbeider
Steve tar master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og fungerer som rådgiver i jusklinikken ved Oslo. Steve har bred erfaring i mange ulike organisasjoner, blant annet som grunnlegger og leder av INNORETT ved juristforeningen i Bergen og befal i sjøforsvaret.

Edvard Wessel

Juridisk medarbeider ​
Edvard er på sitt tredje år på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være med å etablere Insj Bergen jobber han også som juridisk medarbeider med teamet på juss klinikken i Oslo. Edvard har også tidligere erfaring som blant annet personlig trener og bistår som juridisk rådgiver i jussgruppen Wayback som tilbyr juridisk veiledning til fengselsinnsatte.