Vår historie

Høsten 2017 ble det startet et prosjekt for å hjelpe studenter på UiO som ønsket å starte eget selskap.

Dette var et prosjekt som både skulle bidra til å kultivere entreprenørskapskulturen på universitetet, samt skape flere suksesshistorier. Slik ble Insj startet, hvor visjonen og målet fortsatt er det samme –  øke mengden studenter som satset på entreprenørskap og å gjøre det mulig å lykkes.

Dette synes UiO var en god idé.

Videre ble det tydelig at Insj dekket et behov som absolutt var til stedet. Resultatene begynte å komme inn ble det klart at dette var noe UiO hadde lyst til å satse på. Dermed fikk vi muligheten til å anskaffe vårt eget kontor, som befinner seg på Forskningsparken. Her sitter vi fortsatt, hvor vi stadig vokser og interessen rundt Insj bare blir større og større.