Av: Glad Nuhu, Business Developer @ Insj UiO
Oversatt av: Anders Grytnes Kommunikasjonsmedarbeider @ Insj

Sluttmål for en problemvalidering:

– Ha et problem som, når det er løst, vil ha stor innvirkning på menneskers liv

– Har et problem som mange mennesker opplever, og villige til å betale for å få det løst

– Har et problem med stort potensial for å gi rimelige avkastninger/fordeler til menneskene som risikerte sin tid, penger og innsats for å løse problemet.

På slutten av validering av et problem, vil du sørge for at virkningen av problemet du vurderer å gå videre med har en innvirkning og er verdifull for fokusgruppe eller eier av problemet. Denne virkningen kan være økt produktivitet og tidsbesparelser eller reduksjon av beløpet det vil koste dem å bruke andre alternativer. I en for-profit kontekst vil du også sørge for at folk synes problemet er stort nok til å være villig til å betale deg for. Og blant mange andre mål, vil du også sørge for at det gir rimelige fordeler for alle som er villige til å forplikte seg til å løse problemet med deg – denne listen inkluderer medstiftere, ansatte, investorer og mange andre. Derfor kan du se det som en toveis fordel.

Hva er en problemvalidering?
- Enkel samtale mellom personen som står overfor problemet og deg som prøver å løse problemet.
- Det er en prosess der du prøver å forstå hvor stort et problem er, og også begrense hvor og hvorfor kunden opplever problemet.
- Også en prosess der du får en god forståelse av hva kunden har prøvd, hva kunden ennå skal prøve og den generelle tilbakemeldingen fra metodene som allerede er testet - for å informere din løsningsprosess.
Det er best å se problemvalidering som en enkel samtale mellom noen som opplever et veldig stort problem og noen (et team) som brenner for å løse problemet. I denne prosessen vil du få mer innsikt i hvor stort det er i kostnader, tid og følelser. Det er også en prosess der du har samtaler om hva problemeeieren har prøvd og hvorfor det ikke fungerte.
Hvorfor foreta en problemvalidering?
- Spar tid og krefter for deg selv og medstiftere, ved å forstå problemets art før du investerer mye tid, krefter og penger.
- Gjør at du kan engasjere deg med problemeeieren allerede før du tenker på en løsning på problemet - på denne måten gir du en løsning som faktisk betyr noe.
- Du får de viktigste dataene og innsiktene du trenger for å få ansatte og investorer om bord.
Hvordan?
-        Det er flere måter å gå frem for hvordan en problemvalidering skal gjennomføres, men se nedenfor for en mer generisk måte:
-        Først må du klargjøre dine første tanker eller hypotese om problemet i en klar uttalelse og skrive klare mål for hva du vil lære mens du fortsatt forlater et åpent rom for overraskelser.
-        For det andre, idémyldring rundt den typen mennesker som kan passe problemformuleringen i trinn en - problemeeiere.
-        For det tredje, list opp områder/steder hvor du kan finne problemeeieren. De mest foretrukne alternativene er fysiske arenaer hvor du kan ha en en-til-en-samtale. Ellers, i umulige tilfeller, kan du bruke et digitalt annonseringsmiddel eller manuelt søk etter personer med lignende profiler som kundene dine (og bestille en uformell chat -økt med profilene i disse tilfellene).

Nå har du forhåpentligvis en hypotese om problemet. Du har også en hypotese om problemeeieren med passende steder å finne dem og et klart mål om å avklare. Start en samtale som er uformell, komfortabel og innsiktsfull.