Av: Håkon Staff, Forretningsutvikler @ Insj

Hva er en prototype?

Kort fortalt, er en prototype en tidlig utgave av det endelige produktet. Dette kan være fysisk eller digitalt, og vi putter minimal innsats i det vi utvikler. Ideen er at man skal lage en rekke forskjellige variasjoner av ideen sin som har følgende egenskaper:

  1. Kan forandres
  2. Kan tilpasses
  3. Ha muligheten til å bli forkastet raskt

Hvorfor er prototyper viktig?

Hensikten med å lage prototyper, er å skape føringer til ideen din slik at vi imøtekommer et behov, og å finne en idé som er gunstig å bruke tiden på. Alt i alt, handler det om å få informasjon, effektivt bruke tid og ressurser som skal føre til kjennskap. Derfor er det viktig at en prototype må ha egenskapene som nevnt tidligere: 1) kan forandres 2) kan tilpasses og 3) ha muligheten til å bli forkastet raskt. Verdien prototype kan medbringe er en inngangsbilletten til tidlige investeringer, statlig finansiering, kundeinnsikt, informasjon om kunden du ønsker å tilby en tjeneste produkt til, og håndfast veiledning som kan yte din idé.  

Hva er forskjellen mellom en prototype og en MVP?

Begrepet prototype og MVP i dag er ofte brukt om hverandre. Med en MVP har vi valgt idéen, og en tilnærming og går for det. Dette vil si at vi kan putte litt mer innsats i utviklingen i neste steg av prosessen. 

Oppsummering

Jeg har i løpet av denne korte artikkelen til en grad rasjonalisert hvorfor det er viktig med en prototype, men er det nødvendig? Det korte svaret er ja, men en prototype kommer i alle former – digitalt og fysisk. Man kan lage en prototype på plattformer som Miro og Figma, der man illustrativt lager ideéen sin eller tegne på et papir. Noe jeg vil kalle for prototype praksisen er bare å sette igang å enten lage noen tegninger, og eller noe mer omfattende, der du skal presentere din idé. Dette er en prototype! Vi som forretningsutviklere eller entreprenører må skape en oversikt og en måte å formidle budskapet vårt. Hvor muligheten for forkastelse og utvikling er baktanken for å nå sine mål. Noen vil bare ha erfaringen og noen vil bli Steve Jobs, men fellesnevneren er et utgangspunkt og en lærerik reise. Ofte trenger man bare å starte smått for at det skal bli stort.