Startupen DITA klare for gründer-livet

av Emma Stephansen

Fysikk-studentene i DITA var klare for å gå hver sine veier, men da de fikk innvilget én million kroner fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning måtte de snu om på planene. Nå er de klare for å revolusjonere verden for norske tegnspråkbrukere med sin innovative løsning. 

–  Med pengene fra STUD-ENT har vi muligheten til å utvikle produktet videre, sier Oline Ranum i DITA.

DITA står for Deep Immersive Transcription Adapter. Teamet på hele 7 personer skal lage et produkt som tetter språk-gapet mellom tegnspråk og samfunnet som helhet. De skal utnytte mulighetene som ligger i Natural Language Processing (språkbehandling), et underfelt av lingvistikk, datavitenskap og maskinlæring, til å utvikle produktet som skal oversette muntlig språk fra lyd eller tekst – til tegnspråk. Målet er at produktet skal muliggjøre bedre deltagelse i samfunnet for brukere av tegnspråk.

Fra idé til virkelighet

Oline kjenner godt til problemet mange tegnspråk-brukere og deres nærmeste har med å fungere normalt i samfunnet, siden broren hennes er tegnspråk-bruker. I Norge finnes det omtrent 16 000 brukere av tegnspråk, og på verdensbasis er det over 20 millioner. For mange av disse vil en løsning slik som DITA utvikler være til stor hjelp i hverdagen. Dette var startpunktet da studentene fra Fysisk Institutt ved UiO begynte på søknaden til STUD-ENT-prosjektet.

– Det har vært tidkrevende og utfordrende å få til innimellom skole-jobbing, men vi har veldig stor tro på prosjektet, forteller Oline.

Internasjonalt samarbeid

Teamet på 7 har det siste året studert ved to ulike universitet. Jonas Lunde, Daniel Heinesen, Jakob Borg og Julie Thingwall studerer ved UiO, mens Oline Ranum, Marta Stentella og Carlo Fuselli bor i Amsterdam og studerer der. Dette har gjort at det meste av jobbingen med søknaden og bedriften har blitt koordinert digitalt. Oline sier det hadde vært fint om det var mulig å møtes fysisk, men at det har gått veldig greit å gjøre det online. Pandemien har gjort det nødvendig å jobbe så mye over nettet, men samtidig vist at det er fullt mulig å gjøre. – Vi jobber utelukkende over zoom, med blant annet team-dynamikk nå før prosjektstart. Vi har brukt mye tid på det for at teamet skal fungere godt sammen, sier Oline.

 

Entreprenørskap

I Norge er det godt lagt til rette for å teste ut livet som gründer med ulike støtteordninger. Men det er mye å sette seg inn i, i forbindelse med søknaden til STUD-ENT. Derfor var hjelpen de fikk fra Insj, studentforeningen som hjelper student-entreprenører, til god hjelp. I tillegg til støtte i søknadsprosessen fikk de hjelp av Insj til å komme i kontakt med Insj sin mentor Arash Saidi, fra selskapet Kindly. Fremover skal DITA samarbeide med Arash for å utvikle produktet.

Hvordan oppleves gründer-miljøet ved UiO?

– Vi har ikke fått et veldig stort innblikk i det fordi det meste av kommunikasjonen skjer digitalt, samt at noen av oss studerer i Amsterdam, sier Oline. Fremover skal DITA samarbeide med Fysisk Institutt for å skape større bevissthet og enda bedre forutsetninger for student-entreprenørskap ved instituttet.

Veien videre

DITA har store ambisjoner. Første steget for teamet er å løse problemet for norske brukere av tegnspråk. Stipendet fra Forskningsrådet muliggjør dette, med god hjelp av et samarbeid som skaffer de tilgang til en stor database med tegnspråk-videoer. På lang sikt går ambisjonene langt utover norske landegrenser. Problemet som eksisterer i Norge er ikke noe mindre i andre land, så på verdensbasis er det et enormt marked for produktet. Fremover skal det gjøres mye undersøkelse om det internasjonale markedet og jobben med å få oppmerksomhet rundt det store behovet som eksisterer for problemet de forsøker å løse.