STUD-ENT

Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Hva er STUD-ENT ?

STUD-ENT er et program for norske universiteter og høyskoler som tilbyr studenter muligheten til å søke om inntil 1 million kroner for å realisere forretningsideer. 

Målet er å fremme studententreprenørskap, kommersialisering av forskning og øke sysselsettingen gjennom ny arbeidsplassskaping.

Som UiO-student kan du få gratis veiledning fra Insj, hvor tidligere vinnere og mentorer støtter deg gjennom den omfattende søknadsprosessen. Siden 2020 har Insj hjulpet over 10 startups med å sikre 1 million kroner i tildeling.

penger

Kan du søke?

  • Du er student eller nyutdannet ved et norskt universitet eller høyskole, og har ambisjoner om å starte selskap med kunnskap fra studiet.

  • Teamet består av studenter som samlet eier minimum 80 % av selskapet.

  • Prosjektleder for teamet er under utdanning eller har fullført utdanning inntil 12 måneder før søknadsfristen – Med utdanning menes enten et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en doktorgradsutdanning.

  • Masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart
  • Profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
  • Ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet. I tillegg ha en skriftlig bekreftelse på eierskap til immaterielle rettigheter i prosjektet fra institusjonen (for eksempel et frasagn eller en lisens)

Insjere som vant STUD-ENT i 2023

Moreshrooms

Moreshrooms AS er en startup bestående av tre studenter ved entreprenørskap og innovasjonsledelse på UiO! De jobber med et prosjekt som handler om å lage bærekraftig protein. Ved å bruke bioteknologi prøver de å lage protein av sopp som kan brukes som en ingrediens i kjøttalternativer.

Evvent

Plattform innenfor eventplanlegging som fokuserer på å tilby inkluderende og muslimvennlige løsninger. Vi jobber for å revolusjonere måten arrangementer organiseres og bidra til et mer tilkoblet og mangfoldig samfunn.

PolarEdge

“Dapeng Lan var selv en del av teamet i Insj før han søkte på Forskningsrådets STUD-ENT-ordning med hjelp fra organisasjonen. Det viste seg å ikke være dumt, da han og teamet hans i PolarEdge vant en million kroner fra STUD-ENT-ordningen.”

Fant du det du lette etter?

Gjerne hjelp oss med å bli bedre! Fyll ut spørreskjemaet og bli med i trekningen av et gavekort på 350 kr