1 million grunner til å realisere din idé!

STUD-ENT

STUD-ENT er en ordning laget av Forskningsrådet hvor master studenter og nyutdannede med mastergrad kan søke om støtte for opp til 1 million NOK. Støtten vil bli brukt for å jobbe med ideer basert på kunnskapen mastergradsstudentene har opparbeidet seg ila. studiene.

Eller..

Insj Sin Rolle

Veiledning

Ordningen og de krav som Forskningsrådet har satt kan virke kompliserte og krevende. Dette ønsker Insj å hjelpe søkere med, helt gratis. Insj tilbyr veiledere med erfaring i entreprenørskap som kan utfordre og hjelpe søkere av STUD-ENT. Videre har våre veiledere en god forståelse for søknadsprosessen og kan hjelpe til under hele prosessen. Trening i pitching blir også tilbudt til søkere som går videre til neste runde av søknadsprosessen.

Veiledning i ettertid

Coaching blir også tilbudt for lagene som går igjennom prosessen og mottar finansiering. Våre viledere sine roller her vil være å sikre at lagene er på rett spor for å nå deres mål. Disse lagene vil også få tilgang til Insj sitt nettverk av mentorer.

Dersom prosjektet ikke mottar finansiering, eller at det er for tidlig å søke, tilbyr fortsatt Insj gratis veiledning igjennom våre tjenester.

STUD-ENT Arrangement

I tillegg til veiledning, har Insj forskjellige arrangementer som bedre vil forberede STU-ENT søkerne ved å gi dem viktig informasjon og ressurser. Arrangementene inkluderer:

 • Møte med de tidligere vinnerne som vil gi søkerne  innsikt og svare på spørsmål
 • Et uformelt møte med en representant fra Forskningsrådet
 • Presentasjonsøving foran et fagpanel som vil gi søkerne tilbakemelding på hva må forbedres.

Viktige datoer

 • Søknadsfrist

  12.02.2020
 • Tidligste Prosjektstart

  01.05.2020
 • Seneste prosjektstart

  01.10.2020

Alumni

Ta kontakt

Sotirios Tsolantas

Prosjektleder

sotirios@insjuio.no