1 million grunner til å realisere din idé!

STUD-ENT

STUD-ENT er en ordning laget av Forskningsrådet hvor master studenter og nyutdannede med mastergrad kan søke om støtte for opp til 1 million NOK. Støtten vil bli brukt for å jobbe med ideer basert på kunnskapen mastergradsstudentene har opparbeidet seg ila. studiene.

Følg linken under for mer informasjon rundt kravene og ordningen:

Insj Sin Rolle

Veiledning

Ordningen og de krav som Forskningsrådet har satt kan virke kompliserte og krevende. Dette ønsker Insj å hjelpe søkere med, helt gratis. Insj tilbyr veiledere med erfaring i entreprenørskap som kan utfordre og hjelpe søkere av STUD-ENT. Videre har våre veiledere en god forståelse for søknadsprosessen og kan hjelpe til under hele prosessen. Trening i pitching blir også tilbudt til søkere som går videre til neste runde av søknadsprosessen.

Veiledning i ettertid

Coaching blir også tilbudt for lagene som går igjennom prosessen og mottar finansiering. Våre viledere sine roller her vil være å sikre at lagene er på rett spor for å nå deres mål. Disse lagene vil også få tilgang til Insj sitt nettverk av mentorer.

Dersom prosjektet ikke mottar finansiering, eller at det er for tidlig å søke, tilbyr fortsatt Insj gratis veiledning igjennom våre tjenester.

Om du ønsker mer informasjon rundt Insj sine tjenster, finnes det her:

STUD-ENT Arrangement

Insj arrangerer utover hele året forskjellige arrangementer som en del av forberedelsen til STUD-ENT.

Formålet med arrangementene er å skape inspirasjon og nettverk, samt å gi en mer teknisk forståelse for søknadsprosessen. 

Inspirasjon

Bli inspirert til å insje på den der ideen du har i hodet ditt. Gjennom å lytte og stille spørsmål til interessante entreprenører ønsker Insj å skape nysgjerrighet, innsikt og kunnskap rundt entreprenørskap. Kanskje er det på ett av disse arrangementene du finner din businesspartner eller blir inspirert til å ta din idé til neste nivå. Arrangementene er åpne for alle.

Teknisk

De tekniske arrangementene er rettet mot deg som har en ide og ønsker å søke på STUD-ENT. Disse arrangementene er hands-on og gir deg informasjon og ressurser som er viktige i søknadsprosessen. Her får du møte både tidligere vinnere og Forskningsrådet i et intimt og avslappet miljø. Dette vil deg en unik sjanse til å stille de spørsmålene du sitter på, samt få tilgang på ressurser fra personer som har vært i din situasjon og gått derfra med 1 million nok. Insj tilbyr også workshop i pitching for deg som har gått videre til neste steg i prosessen av STUD-ENT.

Om du ønsker mer informasjon rundt Insj sine arrangementer, finnes det her:

Alumni

Foto: Kai Chen / Chen Photography

                 Fotograf: Kai Chen

Stilyagi

“We in Stilyagi crew were happy that Insj arranged several informative meetings beforehand during our working process. The application process was very demanding, we were therefore happy that we received a lot of help from out mentor and the rest of the Insj personell.

Insj helped us with all the practical matters as well as contacting the University which we were very pleased about. Our mentor followed us throughout the whole working
process and was available for us at all times in regards of having questions.

We believe that Insj did a great job following and helping us with the application for STUD-ENT.”

Det Neste Steget

“I won’t hesitate to admit that the application we made for Stud-ENT seemed overwhelming at first. However, with solid coaching from the team at INSJ, we managed to find all the relevant partners we needed for the project, make our first job-postings, and do the necessary market-research for the project. The team followed us closely, and assisted us from start to finish. I’m not sure that we would have managed to deliver a decent application without the help of INSJ.”

00100sPORTRAIT_00100_BURST20181106212406576_COVER_2-1
55564399_2152915858106909_182191378824953856_n

Candetect

“Our group heard about Insj through the head of our institute (Rein Aasland) who suggested they could help us write an application for the STUD-ENT grant from the Research Council of Norway. We knew about the scientific basis of our idea (an in vitro diagnostics platform), but we had limited knowledge about the business and commercialization aspects of turning our idea into a product that can be sold on the market. Insj’s coaches have greatly helped us with writing the STUD-ENT application and preparing us to pitch our idea. They are currently guiding us through raising other funding and making a plan for the future to increase our chances of success.”

Dagfinn Mjærum

Master of Science – MS at Universitetet i Oslo (UiO)

“Insj help me to get started with my STUD-ENT project by providing information about the application process. We had some nice meetings over coffee were we discussed troughs, ideas and remaining milestones. The insj coaches were good motivators and I felt that our discussions were mutually rewarding. Insj also helped we get hold of the right people for administrational advice and a relevant business mentor. All in all the coaches at insj were of great help during every step of the application process.”

8249_10208978208633359_5585423285823238619_n

Ta kontakt

Sotirios Tsolantas

Prosjektleder

sotirios@insjuio.no

Copyright ©️ Insj 2018. All rights reserved.

 

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo