Student jurist veileder

Insj UiO lansere Norges første student drevet juss klinikk for forretning juss. Vi ønsker å gi gratis juridisk støtte til start-up, entreprenører og små selskaper. Dette gir juss studenter muligheten til å få praktisk arbeidserfaring som et ettertraktet i arbeidslivet. Det er også en god mulighet å bruke kunnskapen man har ervervet seg i klasserommet til virkelige saker.

Hovedansvaret ditt vil være å:

 • Intervjue klienter og gi generell veiledning om forretningsjus I regi med en advokat.
 • Støtte teamet med utførelse av juridisk forsking, lage kontraktutkast og klientstyring
 • Vedlikeholde klient referatene
 • Være med å øke bevisstheten om Juss klinikken, samt være med å organisere seminarer og workshoper.

Du er:

 • En student med et ønske om å lære mer om forretningsjus I praksis
 • Du burde være på tredje året ditt, med gode akademiske resultater.
 • Du har kunnskap om norsk lov med fokus på forretningsjus, kontrakts juss, IP og varemerkerettigheter etc.
 • Ser på seg selv som nysgjerrig og ansvarsfull

Vi kan tilby:

 • Muligheten til å nettverke og vokse som under veiledning fra profesjonelle advokater i et entreprenørskaps miljø
 • Praktisk arbeidserfaring fra ekte problemstillinger fra den virkelige verden.
 • Erfaring som speiler praksis i fra profesjonelle advokatselskaper

Stillingen er tilegnet studenter og er et frivillig verv.

Høres dette interessant ut?