Møt Teamet!

Insj som et team består av forskjellige mennesker med forskjellige akademiske bakgrunner som alle jobber mot et felles mål: å hjelpe studentgrundere med å oppnå deres mål. Teamet består av styret som arbeider med det mer administrative, medarbeidere som jobber i de forskjellige avdelingene og veiledere som er i direkte kontakt med studentene, og hjelper dem med å ta rette avgjørelser og å sette kursen for ditt selskap en produktiv vei.

Øistein Sonstad

CEO

oistein@insjuio.no

Øistein har bakgrunn som grunder, og har deltatt i den amerikanske akselleratoren Alchemist. I tillegg har han jobbet med å hjelpe studenter med å bli grundere igjennom flere initiativer. Han har en bachelor grad i økonomi fra UiS, og tar nå en master i teknologi, innovasjon og kunnskap på UiO. Han er leder i Insj, og er blant annet videre ansvarlig for implantasjonen av akselleratoren.

Even Dahl

COO

even@insjuio.no

Even fra Tromsø tar for øyeblikket en master i teknologi og innovasjon på Universitet i Oslo. I Insj arbeider han blant annet med økonomi og administrasjon. Han er den som sitter med budsjettet og sørger for at vi har penger å bruke. Utenom dette er han også ansvarlig for de administrative oppgavene i organisasjonen.

Klara Flyman

Event Manager

klara@insjuio.no

Møt Klara på Insj sine arrangementer. Som arrangementsansvarlig er hun ansvarlig for å utvikle programmet for insjere og andre som er nysgjerrige. Med ett ben i utviklingsstudier og det andre på innovasjonsfronten, studerer hun nå organisasjonsstrukturer for bærekraftige forretningsmodeller.

Sotirios Tsolantas

Head of Coaches

sotirios@insjuio.no

Sotirios kommer fra Athen, Hellas og er veilederansvarlig i Insj. Hans rolle er derfor å være knutepunktet mellom vilderne og adminsitrasjonen for å opprettholde god kommunikasjon og struktur. Han har blant annet en bachelor i biologi med en spesialisering i biotech, hvor han nå har en master i innovasjon og entreprenørskap fra UiO. Han har også erfaring med å jobbe i noen startups.

Oskar-André Olsen

Office Executive

oskar@insjuio.no

Oskar-André Olsen kommer fra Sandnessjøen, Nordland og hans rolle i Insj omhandler hovedsakelig interne ting, synlighet og tekniske aspekter slik som å være ansvarlig for nettsiden. Det dekker også besøk på forelesninger, videointervju med profilerte personer og andre relevante videoer. Han studerer for øyeblikket Informatikk på UiO.

Våre Medarbeidere

Simon Chirwa

Media Medarbeider

simon@insjuio.no

Simon er en høyt motivert person innenfor Nordisk media og massekommunikasjon. Han har en mastergrad fra UiO og er lidenskapelig opptatt av media kommunikasjon og offentlige relasjoner. Her på Insj jobber han som vår Media medarbeider. Med hans stil som består av klar, raffinert og diplomatisk kommunikasjon er Simon ansvarlig for å lage intervjuer, videoer til markedsføring og rekrutteringsvideoer for Insj.

Milou Slaman

Community Manager

milou@insjuio.no

Milou Slaman har en bachelor grad i forettningsadministrasjon med en spesialisering i HR og studerer for øyeblikket en master i informasjonssystemer på Høyskolen i Kristiania. Hun har en internasjonal bakgrunn da hun ble født i Nederland, har studert i Polen og jobbet i Tsjekkia og bor nå i vakre Norge. Å sikre at alle sammen føler seg engasjert og motivert er det som bringer glede til jobben hennes!

Lise Wåsjø

Produktutvikler

lise@insjuio.no

Lise er produktutvikler i IT gruppa her på Insj. Hun tar en bachelorgrad i Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Våre Veiledere

Ademir Alijagic

ademir@insjuio.no

Ademir er en stolt Sandefjording som liker hans tid her i Oslo. Han tar for øyeblikket en master i innovasjon og entreprenørskap. Han har en bakgrunn som en mekanisk ingeniør, produktdesigner, entreprenør og CEO. Som en veileder i Insj hjelper han studenter med å anskaffe praktisk erfaring igjennom å starte en bedrift.

Barnat Rocarols Escobedo

bernat.rocarols@insjuio.no

Som en veileder er han en av de første kontaktpersonene for Insjere. Han gjør dette ved å hjelpe dem med å forstå organisasjoner, sette mål for prosjektene deres, identifisere svakheter og å finne ressursene de trenger for å nå det neste steget.

Eric Berhan

eric@insjuio.no

Eric er fra Miamia, Florida og er en veileder i Insj med internasjonal erfaring. Ved å sette mål og å endre perspektiver håper han på å hjelpe bedrifter med å utvikle seg selv organisk. Han tar for øyeblikket en master i innovasjon og entreprenørskap, med en bachelor i marine biologi og bioteknologi.

Niklas Tyler Husefest

niklas@insjuio.no

Niklas har som mål å hjelpe studenter og tidlig fase oppstart unngå vanlige hindringer for å oppnå entreprenørskapssuksess. Han har en tidligere master i ingeniørfag, og studerer for tiden en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Niklas ønsker å hjelpe Insjere å forstå og strukturere en entreprenørskapstilnærming egnet til deres oppstart.

Dapeng Lan

dapeng@insjuio.no

Dapeng hjelper startups som er i en tidlig fase med å overføre teknologi til innovasjon og nye produkter og bidrar med et internationalt syntspunkt. Han er entustiastik rundt ny teknologi, innovasjon og entreprenørskap, hvor han for øyeblikket er PhD forskningspartner innen Fog Cumputing og BlockChain på UiO. Han er også lederen av Group Oslo, Nordic China Startup Forum. Han var en var de første ansatte på et energi internet selskap, Power2U AB som har blitt inkubert av Europeiske Institutt for Teknologi og forlot dette suksessfullt med 6 millioner Euro i strategi investering. Han har også jobbet i ABB, Sverige og har hatt flere topp industripapirer og patenter. Han har en dobbel mastergrad i ICT innovasjon fra TU Berlin og KTH Royal Institute of Technology Sweden og Entrepreneurship Minor Degree fra EIT Digital.

Vår Historie

Høsten 2017 gikk noen Start UiO medlemmer sammen for å starte en intern prosjektgruppe. Dette var et prosjekt som skulle bidra til å kultivere entreprenørskapskulturen her på universitetet. Slik ble Insj startet, hvor visjonen og målet fortsatt er det samme som det var da. Å skape en tjeneste som skulle øke mengden studenter som satset på entreprenørskap har alltid vært fokuset, noe UiO også syntes var en veldig god idé.

Videre ble det tydelig at Insj dekket et behov som absolutt var til stedet, da resultatene begynte å komme inn ble det klart at dette var noe UiO hadde lyst til å satse på. Dermed fikk vi muligheten til å anskaffe vårt eget kontor, som befinner seg på Forskningsparken. Her sitter vi fortsatt, hvor vi stadig vokser og interessen rundt Insj bare blir større og større.

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway

Copyright © Insj 2018. All rights reserved.