Tryio​

av Insj

student team Tryio

portrett av Tor André Birkedal og Mzia Popova

En digital plattform som kobler innovative matbedrifter med riktig målgruppe for å utføre forbrukertester. De er et av fire prosjekter ved Universitetet i Oslo som har fått støtte på én million kroner fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning, 2020. 

Mzia Popova — CPO Bachelor i Informatikk, Master i Medievitenskap, Master i Entreprenørskap og innovasjonsledelse UiO

Tor André Birkedal – CEO  – Bachelor i Matteknologi fra NTNU, Master i Entreprenørskap UiO

Hvilke problemer søker Tryio å løse?

De fleste matprodusenter tester ut produktene sine ved hjelp av forbrukere, men det er både vanskelig og kostbart å rekruttere riktig målgruppe til forbrukertesting. Produktutviklere ender derfor veldig ofte opp med å teste ut produktene på venner, familie og bekjente som ikke er i riktig målgruppe. Alternativt kan de velge å benytte seg av konsulenter, men fordi disse bruker manuelle rekrutteringsmetoder blir dette fort dyrt. Vi løser dette ved å digitalisere rekrutteringsprosessen og koble innovative matbedrifter med riktig målgruppe for å gjennomføre forbrukertester. Matutviklere kan enkelt registrere seg på plattformen, sende inn en testforespørsel og få inn riktig forbrukerpanel på kort tid. Tilsvarende kan forbrukerne registrere seg, delta i forbrukertesting og få belønning. 

Hva fikk dere til å søke om støtte fra STUD-ENT?

Vi søkte om støtte for å kunne utvikle det vi mener er et fantastisk produkt! Vi har selv stor tro på konseptet, og har fått gode tilbakemeldinger fra de vi har snakket med. Derfor tok vi sjansen!

Hvordan var søknadsprosessen?

Søknadsprosessen var ganske utfordrende og omfattende. Vi hadde en relativt klar idé om hva vi ville utvikle og hvordan, men å utrykke den ideen på en forståelig måte og skrive en strukturert og god søknad krevde mye innsats. Samtidig var det en del formelle kriterier vi skulle forholde oss til. Heldigvis fikk vi mye støtte fra både mentorer og instituttet (IFI). Alt i alt var prosessen veldig lærerik og givende. Det var absolutt verdt det!

Hvorfor kontaktet dere Insj for veiledning?

Vi fikk vite om Insj sine veiledningstjenester fra tidligere Insjere på IFI. Vi var veldig ferske i startup-verden da vi for noen måneder siden bestemte oss for å satse på ideen, så vi tenkte derfor det kunne være nyttig å få veiledning! 

Hvordan var Insj til hjelp for dere? 

Insj hadde et arrangement der vi fikk møte bedrifter som tidligere har fått tilskudd. Dette ga oss en forståelse av hva som var viktig å fokusere på og en økt tro på at vi faktisk kunne være en mulig kandidat for å få støtte!

Mange av deltakerne som har mottatt pengestøtte har vært knyttet til studentorganisasjoner som Insj UiO og Spark NTNU. Hva tror du/dere er grunnen til dette?

Vi tror rett og slett det er fordi veiledningen og hjelpen man får av studentorganisasjonene er til stor hjelp i søknadsprosessen. I tillegg kan man vise til at man er en del av et fellesskap som vil kunne støtte bedriften i videre arbeid.

Hva betyr det for dere å få en million kroner i støtte?

Støtten fra Forskningsrådet betyr veldig mye for oss. Den gjør at vi kan utvikle et bedre produkt fortere. Midlene gir oss frihet til å jobbe fulltid på prosjektet og hente inn verdifull kompetanse for optimal kommersialisering. 

Hva er deres mål og planer fremover?

Målet vårt er å bygge opp en bedrift som skal oppmuntre forbrukerfokus i matutvikling og drive innovasjon fremover. Vi planlegger å satse på entreprenørskap og ideen på fulltid og lage produkter som vil føre til verdiskaping i samfunnet. 

Hvordan skal dere feire at dere fikk støtte?

Med masse jobbing! Jobb er gøy!

Har dere noen gode råd til andre studenter som vurderer å søke på STUD-ENT?

Snakk med personer og bedrifter som har fått tilskuddet tidligere! Og begynn å skrive søknaden tidlig, det er en omfattende prosess. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.