Yatek tildelt STUD-ENT stipend

av Emma Stephansen

portrett av Annelene Dahl

Annelene Dahl i Yatek var ferdig med doktograden i nevrovitenskap da hun fordypet seg i entreprenørskap. Etter å ha tatt ulike kurs og vært involvert i ulike oppstartsselskap bestemte hun seg for å satse selv. Nå har selskapet hun opprettet i februar blitt tildelt én million kroner fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning med hjelp fra Insj. 

– Pengene gjør at jeg nå kan jobbe fulltid med selskapet, forteller Annelene.

Yatek er en hardware-startup som utvikler en multidireksjonal tredemølle for virtuell virkelighet. Produktet de skal lage gjør at man kan bevege seg i den virtuelle verden uten å bevege seg i den fysiske verden. Mange ulike sektorer kan ha behov for en slik løsning og fokuset til å begynne med er på helsesektoren. Innenfor denne sektoren er mulighetene mange, og til å begynne med skal selskapet utvikle løsninger for folkehelsen. Produktet kan blant annet brukes på behandling av sosiale fobier som angst, samt fysisk rehabilitering.

Fra idé til virkelighet

Idéen kom mens Annelene jobbet med doktorgraden. Hun skulle studere hjerneaktiviteten hos mus. For å få til det måtte det bygges noe, og løsningen ble en liten tredemølle i musestørrelse, som ikke kunne inneholde metall. Tredemøllen ble produsert i plast, og ble brukt for at musen kunne navigere inne i en virtuell labyrint i en skanner. Etter jobbing med tredemøllen i mikroformat innså hun at det var et behov for en lignende multidireksjonal tredemølle også for mennesker. Etter et opphold på Helse Entreprenørskolen, et samarbeid mellom UiO, NTNU og Karolinska Institutet, fant hun ut at idéen hennes var verdt å satse på. Noen kurs i innovasjon og prototyping senere ble Yatek en realitet.

 

Gründerlivet

Annelene har lenge hatt en interesse for entreprenørskap, men i løpet av studiene har hun savnet et større fokus fra utdanningsinstitusjoner på mulighetene som ligger i å starte noe eget. Når hun skulle utforske sin egen idé med hjelp av STUD-ENT-prosjektet trengte hun derfor støtte til hvordan skrive søknaden. Hun tok kontakt med Insj, studentforeningen som bistår studententreprenører. Der fikk hun en veileder som hun har jevnlige møter med, samt hjelp i søknadsprosessen.

Hva har vært mest utfordrende i søknadsprosessen til STUD-ENT?

– Det å vite hva som er viktig å fokusere på og hvordan man legger dette fram var litt utfordrende, forteller Annelene.

Hun forklarer at det å få se på tidligere søknader for å se på hvordan prosjektet kan beskrives har vært veldig hjelpsomt. Hjelpen hun har fått fra Insj med hva som trengs i søknaden har vært viktig, og forteller at det kommende entreprenører trenger er hjelp og støtte på veien, noe hun har fått i denne prosessen

Hva skjer nå?

Annelene har med seg Peder Håøya i teamet. Han studerer til å bli ingeniør og jobber med produktutvikling i selskapet. De leier også inn andre på prosjektbasis ved behov. Prosjektstarten for den ettårige STUD-ENT prosjektperioden er for Yatek fra. juli. Annelene jobber fulltid, og Peder skal jobbe 100 % med det i sommer. Til å begynne med er fokuset på produktutvikling. Tredemøllen de skal lage er tidkrevende og kostbart, og pengene fra STUD-ENT gjør at de har muligheten til å utvikle prototypen. Som Annelene forklarer er det store oppstartskostnader i en hardware-startup, sammenlignet med software-selskaper. Derfor er pengene fra STUD-ENT kjærkomne.  

Søknaden til STUD-ENT ble sendt inn med Institutt for tverrfaglig medisin ved UiO som samarbeidspartner. Sammen skal de jobbe for at produktet til Yatek skal komme seg inn i helsesektoren. Videre forteller Annelene at Yatek nylig har kommet inn i ANTLER-programmet, et akseleratorprogram som skal hjelpe selskapet på veien videre. Fremtiden ser lys ut for det unge selskapet.